Ryhmien tavoitteena on nuorten koulunkäynnin, kouluviihtyvyyden, elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen tukeminen sekä peruskoulun loppuun saattaminen ja peruskoulun jälkeisen jatko-opintopolun vahvistaminen. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja sillä pyritään lisäämään nuorten pärjäämiskykyä.

Nuoria osallistuvat ryhmän toiminnan suunnitteluun. Ohjaajien herkkyys ja kyky kuunnella nuoria on keskeistä. Ohjaajien tulee nostaa esiin oman ryhmän nuorten elämää tukevia teemoja sekä tarjota niitä ryhmäläisille mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kasvuryhmien tavoitteet tarkentuvat ryhmän toiminnan aikana,  sillä jokainen ryhmä on erilainen ja ryhmän jäsenet ohjaajat mukaan lukien luovat ryhmälle oman kulttuurin.

 

Tässä Kaikki käy koulua -toimintamallin tavoitteet pähkinänkuoressa


Nuoren kasvun tukeminen.
 Mitä on yhteiskunnassa eläminen ja oleminen tyttöinä/naisina tai poikina /miehinä juuri nyt? On hyvä olla nuori – elämänvaiheen hyväksyminen. Keskustelua seksuaalisuudesta, tunteista ja ihmissuhteista.  Nuori voi tuoda nuorena olemiseen liittyviä kysymyksiä vertaisryhmän yhteiseen keskusteluun.

Nuoren toiveiden ja unelmien herättämistä – tulevaisuusajattelua!
Omien vahvuuksien löytämistä ja rohkeutta haaveilla. Tutustumista ammatteihin – mitä haluan tehdä isona?*

Missä nuori itse kokee olevansa hyvä ja osaava? Harrastukset ja muut nuoren omat tärkeät jutut. Mitä muita reittejä on tässä maailmassa, vaikka koulu ei suju ns. normisysteemillä? Etsitään vaihtoehtoja yhdessä. Mikä kiinnostaa ja mikä ei kiinnosta ja miksi? Uskomme, että jokaisessa nuoressa on voimaa ja mahdollisuuksia! On monenlaisia tapoja oppia ja saada taidot käyttöön.

Nuoren positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Positiivinen minäkuva, nuori voi kokea olevansa monenlainen tyttö tai poika ja olla ryhmässä hyväksyttynä juuri sellaisena kuin on.. Erilaisten roolien tunnistaminen. Omat vahvuudet parhaiten käyttöön.

Koulunkäynnin parantaminen eli Kaikki käy koulua –periaate. Kun nuorella on paljon poissaoloja, vaikeaa koulussa tai harmeja kotona tai kavereiden kanssa – hän voi päästä kasvuryhmään. Käydään koulua: läsnäolo mahdollistaa numeroiden nousun. Päättötodistuksen saamiseen satsataan aikaa ja energiaa. Jatko-opintojen ja tulevaisuuden pohtiminen yhdessä muiden kanssa. Nuoren kanssa haetaan myös kesätyö- tai tet-harjoittelupaikkoja.

Pohditaan nuoren, vanhempien ja muun perheen suhteita
. Kun nuori käy koulua, niin se vähentää vanhempien ja opettajien ”valitusta”. Ryhmissä keskustellaan suhteista vanhempiin ja omaan perheeseen.  Nuorten järjestämä vanhempainilta tai aamupala ja myönteisiä viestejä nuoresta wilmaan. Opetellaan kuuntelemista, mielipiteiden ilmaisua ja keskustelutaitoja ryhmässä.

Ystävyys ja tuki: Nuorilta nuorille, nuorilta aikuisille ja aikuisilta nuorille. Ystävyyssuhteiden rakentamista hyvä vaikutus myös kouluun. Nuoret auttavat toisiaan ryhmässä. Ryhmässä on tilaa monenlaisten tunteiden ja asioiden käsittelyyn -ohjaajat auttavat. Nuori osaa myöhemmin hakea apua aikuisilta luottamuksen kasvaessa.

Haluamme tuottaa nuorelle hyvää mieltä ja iloa! Keskustelut ja rauhallista yhdessäoloa. Paljon kivaa tekemistä. Hyvä fiilis ryhmässä. Nuoret suunnittelevat oman ryhmän sisältöjä, tutustumiskäyntejä sekä retkiä. Kaikista ryhmäläisistä pidetään huoli.