Kasvuryhmät ovat aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa. Ryhmänohjaajien ammattitaidot yhdessä rikastuttavat ryhmän ohjausta ja tuovat siihen jokaisesta ammattikunnasta osaamista, tietoa ja erilaisia ulottuvuuksia.  On tärkeää, että ohjaajat voivat yhdessä suunnitella ja jakaa ohjauksen vuoroja sekä vastuuta. Ilman suunnittelua ryhmänohjauksesta häviää sen tavoitteellisuus ja nuorten kasvua tukevat elementit, ja ryhmä muuttuu kerhoksi. Ohjaajien on ohjattava ryhmää sen tavoitteiden mukaisten teemojen äärelle, käsitellä nuorten kasvua tukevia asioita, kuten koulunkäyntiä ja nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ryhmän nuoria osallistaen ja kuunnellen. Jokaisen ohjaajan ammattitaito ryhmän hyväksi on rikkaus ja mahdollistaa myös heidän oppimisen toisiltaan.

Olen oppinut koulumaailmasta ja nutan toiminnasta aivan valtavasti. Se tuntuu hyvältä ja ymmärtää paremmin toisia ammattilaisia. Koulumaailma oli sillain vieras, en ole koskaan aikaisemmin ollut näin lähellä koulua. Se on selkeyttänyt jotenkin tätä kuviota, että missä kunkin rooli nuoren auttamisessa, ja toisaalta se on lisännyt sitä, että ollaan yhteisvastuussa heistä. On ollut kyllä todella antoisaa työskennellä näin ja ennen kaikkea se on mielekästä nuoria ajatellen.”

Mitä juuri tämän ryhmän nuoret toivovat ja tarvitsevat? Mistä teemoista puhuvat, haaveilevat, miettivät? Mikä huolestuttaa, suututtaa tai tuntuu vaikealta? Mistä nuoret iloitsevat ja innostuvat?

 

Poikkihallinnollinen suunnittelu, jolloin eri hallintokuntien kesken sovitaan toiminnan käynnistämisestä ja suunnitellaan ryhmän konkreettiset resurssit.

 • Ketkä ohjaavat ryhmää? Onko ohjaajia kaksi vai kolme?
 • Missä ryhmä kokoontuu? Kuka varmistaa tilan saatavuuden koko lukuvuodeksi?
 • Milloin ryhmä kokoontuu eli milloin juuri tämä valinnaisaine on lukujärjestyksessä?
 • Tuleeko ryhmiä yksi vai kaksi?
 • Kuka / ketkä tiedottavat toiminnan käynnistämisestä vanhemmille ja nuorille?
 • Kuinka koulun opettajisto perehdytetään, jotta he osaavat miettiä niitä nuoria, jotka voisivat hyötyä toiminnasta?
 • Kuinka ja kuka pyytää nuoret haastateltavaksi? Ryhmänohjaajat, luokanvalvoja vai koulun rehtori?
 • Haastatellaanko nuoret yksitellen, pareittain vai ryhmänä?
 • Milloin ryhmänohjaajilla on oma yhteisen suunnitteluaika, jotta he sopia nuorten haastatteluajankohdasta ja tavasta?
 • Ketkä muodostavat koulukohtaisen monihallintokuntaisen ohjausryhmän? Ohjausryhmää tarvitaan etenkin toiminnan käynnistysvaiheessa, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä tuki myös ryhmänohjaajille.
 • Mitä tukea tarjotaan niille nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua tähän ryhmätoimintaan mutta prosessin aikana havaitaan heillä olevan tuen tarvetta?

Mitä yhteistoiminta meiltä työntekijöiltä edellyttää?

 • Yhteistä aikaa suunnitella omaa työtä (sovittava rakenteet)
 • Yhteisen kielen (oppilas, nuori, asiakas) ja käsitteiden löytämistä (mitä on ryhmä, työnohjaus, ryhmädynamiikka, toiminnallisuus ym. )
 • Yhteistä ymmärrystä tärkeimmistä teemoista, mitä nuori tarvitsee? Syntyy vain yhteisten keskustelujen myötä
 • Kaikkien työntekijöiden oman osaamisen hyödyntämistä: opettaja räätälöi koulunkäyntiin konkreettista tukea, nuoriso-ohjaaja infoaa ja aktivoi harrastuksiin ja vapaa-ajalla, kumpikin työntekijä tukee nuoren toivon ja tulevaisuudenuskon löytymistä.
 • Kasvuryhmien ohjaajien on ensin kestettävä epämääräisyyttä ja vaikeutta uusien roolien löytämiseksi. On uskaltauduttava  oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Rohkeutta katsoa nuorta uudella tavalla- tulee itselle myös positiivinen fiilis nuorista- kyllä ne selviää!

Opettajan rooli

 • Toinen kasvuryhmän ohjaaja
 • Halu tehdä tätä, ei tarvitse olla ennestään mitään erityistaitoja, kiinnostus riittää
 • Osallistuu perehdytykseen, varaa aikaa myös suunnitteluun ja työnohjaukseen, koulun ohjausryhmään, kehittämisiltapäivään, ko.asiat sovitaan rehtorin kanssa
 • Ottaa toisenlaisen roolin ohjaajana, vähän rennommin
 • Kuuntelee nuoria ja ottaa nuoren ongelmat todesta, puuttuu kiusaamiseen ym.  Tuo oman osaamisensa kasvuryhmän nuorten käyttöön.
 • Etsii opettajanhuoneesta sen opettajan, joka voisi auttaa nuorta helposti, laittaa hyviä viestejä wilmaan ja seuraa nuorten tilanteita kasvuryhmän ja koulun näkökulmasta

Nuoriso-ohjaajan rooli

 • Toinen kasvuryhmän ohjaaja
 • Halu tehdä tätä, ei tarvitse olla ennestään mitään erityistaitoja, kiinnostus riittää
 • Osallistuu perehdytykseen, varaa aikaa myös suunnitteluun ja työnohjaukseen, koulun ohjausryhmään, osallsituu kehittämisiltapäiviin, ko.asiat sovitaan esimiehen kanssa
 • Opettelee ymmärtämään koulun toimintaa ja kulttuuria ja tuo oman osaamisensa kasvuryhmän nuorten käyttöön
 • Kuuntelee nuoria ja ottaa heidät todesta, puuttuu kiusaamiseen ym.
 • Sopii nuoren kanssa ainakin yhden yksilötapaamisen, auttaa harrastusten löytämisessä ja vapaa-ajan toiminnassa
 • Seuraa nuorten tilanteita kasvuryhmän ja alueen sekä vapaa-ajan näkökulmasta
 • Järjestää opintoretkiä ja tutustumisia eri paikkoihin yhdessä opettajan kanssa (Tyttöjen Talo, Poikien talo, seksuaalikasvatus, nutat)