Autetaan nuorta tunnistamaan koulunkäynin ja elämän pulmakohdat, mutta myös omat voimavarat ja vahvuudet. Etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan!

Kohderyhmänä 8-9-luokkalaiset. Ryhmässä on n. 10 tyttöä tai poikaa. Kesto 2 – vuotta. Nuoren valitsema valinnaisaine.

Ryhmä kokoontuu yleensä koulun lähellä sijaitsevan nuorisotalon tiloissa kerran viikossa klo 8.30 – 10.00.

Nuorille tarjotaan aina aamupala, joka syödään yhdessä.

Nuoret osallistuvat itse ryhmäkertojen suunnitteluun.

Ryhmiä täydennetään vain syksyisin kun osa nuorista on päättänyt peruskoulunsa edellisenä keväänä.

Ryhmää ohjaa yhdessä kaksi tai kolme aikuista – yksi opettaja, yksi nuorisotyöntekijä. Kolmantena ohjaajana toimii tarvittaessa kuraattori, koulupsykologi tai hankkeen kouluttaja.

Myönteisen tunnistaminen ideologia tärkeää eli tutustutaan, tunnistetaan ja tuetaan!