Kaikki käy koulua -käsikirja sisältää tietoa siitä, miten nuorten koulunkäyntiä, sosiaalisia taitoja, elämänhallintaa ja jatko-opintoihin siirtymistä voidaan tukea yhteistyössä koulun, lastensuojelun ja nuorisotoimen kanssa.

Käsikirja on tarkoitettu kaikille niille ammattilaisille, jotka ovat työnsä puolesta tekemisissä nuorten kanssa ja jotka miettivät tuen muotoa sitä tarvitseville yläasteikäisille nuorille. Käsikirja antaa lähtökohdat ja ”peruseväät” niille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, jotka käynnistävät Kaikki käy koulua -mallin mukaista toimintaa. Ryhmänohjaajien ei tarvitse aloittaa kaikkea tyhjästä, sillä käsikirjaan on koottu hyviä esimerkkejä ryhmäkertojen sisällöistä, käsitellyistä erilaisista teemoista sekä vierailukohteista, joissa ryhmät ovat käyneet.